Dones Visuals llança el “Pla estratègic per un audiovisual igualitari i inclusiu”

març 27, 2023 10:13 am

Published by Leave your thoughts

VOLS PARTICIPAR-HI?

A totes les persones que formen part del sector audiovisual, les convidem a contestar aquest breu formulari que es respon de manera anònima i que inclou preguntes relacionades amb el gènere, la orientació sexual, el poder adquisitiu, les cures, la religió, la raça o la discapacitat / diversitat funcional i/o intel·lectual, entre d’altres.

A través de l’anàlisi de les dades i bones pràctiques, formacions al sector i la creació d’un programa adreçat a dones pertanyents a col·lectius infrarepresentats, Dones Visuals dona un pas més en la incorporació de la perspectiva de gènere i diversitat en la indústria audiovisual, amb la certesa que el nostre cinema no assolirà la màxima qualitat si no s’incorporen totes les mirades.

Què és i d’on neix?

El Pla estràtegic per un audiovisual igualitari i inclusiu és una continuació de la tasca iniciada per Dones Visuals el 2019, any que comencem a aplicar mesures específiques des d’una perspectiva interseccional tant en en els programes del Pla d’Acció com en les propostes presentades a les principals institucions de l’audiovisual. Des de llavors, Dones Visuals ha posat de manifest que cal un compromís de l’administració i de tot el sector per aconseguir no solament un audiovisual lliure de discriminació, sinó per enriquir-lo amb narratives, temàtiques i cinematografies que també necessiten una perspectiva diferent i renovadora dels canons hetero patriarcals i colonials.

Per tant, és necessari i urgent que el paradigma des del qual s’ha construit l’imaginari audiovisual canviï. Perquè aquest canvi es produeixi, hem de saber com som i on som (malgrat la discriminació és evident a primera vista), i també hem d’aprendre d’experiències exitoses i inspiradores d’arreu del món per poder impulsar les mesures correctores oportunes. Hem de deconstruir els nostres prejudicis conscients i inconscients, hem de formar-nos i hem de generar un veritable espai d’igualtat d’oportunitats i així transformar el nostre audiovisual en un de més igualitari i inclusiu.

Des d’aquest punt de vista, el Pla estràtegic per un audiovisual igualitari i inclusiu vol ser un pas més en el camí de la transformació de l’audiovisual català en un de més just i divers, tant en termes de representativitat com de representació. 

Quines línies de treball té?

Aquest pla consta de quatre línies de treball:

  • BONES PRÀCTIQUES I Anàlisi de les bones pràctiques en perspectiva de gènere i diversitat d’altres institucions i entitats de la cultura audiovisual i d’àmbit internacional en matèria de formacions, mesures correctores, criteris aplicats a les convocatòries públiques i privades, i tipus de dades que es recullen amb la finalitat d’elaborar un informe.
  • ESTUDI I ANÀLISI I Elaboració de les eines per identificar i recaptar les dades de les professionals desagregades per diversitats amb persones i entitats expertes. Estudi i anàlisi de la situació actual en la indústria en aquests termes.
  • PLA DE FORMACIONS I Elaboració d’un pla de formacions adreçades a professionals del sector audiovisual de tota la cadena de creació, producció i exhibició, així com a les administracions que lideren la cultura audiovisual a Catalunya. Les formacions s’enfocaran a treballar l’imaginari, els prejudicis inconscients, la representació i la representativitat.
  • ACCIÓ ARREL I Disseny i implantació del programa de creació audiovisual Acció Arrel, centrat en la primera fase de desenvolupament d’un projecte audiovisual. Aquesta acció pretén ser un programa d’acompanyament i assessorament, adreçat a cineastes que s’identifiquin com a dones o que al néixer se’ls hi assignés el gènere femení pertanyents a col·lectius històricament discriminats sigui per condició de gènere, orientació sexual, identitat de gènere, raça, origen, ètnia, edat, poder adquisitiu, religió, discapacitat / diversitat funcional i/o intel·lectual. 

Quin és el context actual?

El Pla estratègic per un audiovisual igualitari i inclusiu parteix d’un context on el desequilibri cap a les dones encara és persistent. Tot i que l’accés als càrrecs de responsabilitat i al lideratge de projectes audiovisuals segueix una tendència de millora, aquesta és lenta. Malgrat que hi ha un 64% de dones que es formen en audiovisual, l’accés a la professió i la continuïtat de les seves trajectòries està plena d’obstacles i falses creences que limiten la seva plena participació, sent el lideratge femení només un 26% de mitjana en els darrers anys.

Si aprofundim una mica més en les xifres, veiem que ens parlen d’un sector amb resistència a una transformació real, que no afecta només al gènere, sinó sobretot a la discriminació cap als col·lectius històricament invisibilitzats. La representativitat dins dels equips de dones racialitzades, trans, de diversitat orígens, diversitat funcional física o psíquica és pràcticament inexistent. En la majoria de casos, hi ha menys d’un 5% de representativitat d’aquests col·lectius en els equips.

El 2017, quan la presència de les cineastes en càrrecs de lideratge de projectes a Catalunya era d’un 16%, Dones Visuals va dissenyar el Pla d’Acció, dissenyat en tres grans línies: 

  1. Suport, acompanyament i visibilització de les cineastes i les seves obres;
  2. anàlisi continuat de la presència de les dones a l’àmbit audiovisual, i
  3. disseny de mesures correctores per corregir els desequilibris existents.

Aquest pla s’ha anat desplegant progressivament al llarg del temps, arribant a portar a terme totes les seves accions en el 2022.  A través del programes de mentoria, formació i assessorament com Acció Curts, Acció Viver, Acció Producció i Acció de Cap s’ha acompanyat a més de 200 cineastes fins el moment. Així mateix, Acció Directori ha contribuït a la difusió de més de 1.200 perfils de dones professionals, i a través d’Acció Estudi s’ha generat coneixement, reflexió i debat que ens ha permès impulsar i presentar diferents propostes a les administracions i govern. 

Les mesures preses al Pla d’Acció Dones Visuals han tingut un gran impacte en la carrera de moltes cineastes i professionals de l’audiovisual, però l’increment de les participants pertanyents al col·lectius històricament invisibilitzats i discriminats ha estat lleuger i només amb un impacte especialment superior en els programes adreçats al talent més emergent i/o jove com Acció Curts. Això posa de manifest la bretxa d’accessibilitat entre curtmetratges i llargmetratges per a les cineastes pertanyents als col·lectius esmentats, i la necessitat d’un pla especial que suma esforços al Pla d’Acció inicial.

Actualment, el Pla estratègic per un audiovisual igualitari i inclusiu compta amb el suport del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya i de l’Institut Català de les Dones.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix