Per a un audiovisual transinclusiu, Dones Visuals canviem els nostres Estatuts

octubre 31, 2023 11:04 am

Published by Leave your thoughts

Creiem molt en les petites revolucions diàries, però també és cert que hi ha moments que són clau, i el passat 24 d’octubre ho va ser per nosaltres. Vam celebrar una Assemblea extraordinària per votar diversos canvis en els Estatuts de l’associació amb l’objectiu de posar-los en harmonia amb la mirada actual de Dones Visuals, que com la societat i el pensament, també està en constant transformació. Aquests canvis afecten bàsicament tres àmbits: la definició de les persones que poden formar part de l’associació, les finalitats d’aquesta, i finalment, alguns canvis tècnics i d’estructura dels mandats. 

En el primer dels casos, es va aprovar que els requisits per associar-se incorporin a “totes les persones que se’ls va assignar el gènere femení al néixer o que  s’identifiquin com a dona”. Aquest canvi no és banal, com no ho són mai les paraules, i significa de manera especial un camí que ja fa temps que recorrem, el de la perspectiva interseccional i en aquest cas, amb especial atenció a la inclusió de les persones trans. La decisió és fruit d’un debat conscient, on cada pas ens ha ratificat que ara, avui, aquesta és la fórmula que ens defineix. És important també posar en relleu que aquesta nomenclatura ja era la que utilitzàvem a les bases de les accions, i per tant es feia lògic que es pogués aplicar el mateix criteri per a la incorporació a l’associació.

Un altre dels canvis importants recau en la definició dels nostres objectius, que hem ampliat i concretat amb fórmules com: “L’Associació té per objecte contribuir a la construcció d’una societat més igualitària fomentant la presència equitativa entre dones i homes, i promovent la diversitat i  inclusió de mirades de persones socialment i històricament invisibilitzades i  discriminades, sigui per raó de de gènere, orientació sexual, raça, origen, ètnia, edat,  poder adquisitiu, religió, discapacitat / diversitat funcional i/o intel·lectual en el mitjà  audiovisual.” De nou, les paraules importen: anomenar i fer visible les opressions que ens travessen i que fan que no totes poguem gaudir de les mateixes oportunitats és rellevant. 

En aquesta mateixa línia, per exemple, es destaca com a finalitat de l’associació “Promoure en els mitjans audiovisuals una mirada feminista, no esbiaixada i real  de la societat en tota la seva diversitat i que s’allunyi de promoure estereotips  masclistes, racistes, homòfobs, capacitistes i tots aquells reforçats pel sistema  patriarcal i colonial, i que contribueixi a la creació de nous referents, tant en les  pràctiques artístiques i tècniques com en els continguts.” 

L’energia que a vegades demanen aquest tipus de debats, el treball i també la il·lusió que ens aporta, no seria possible sense les 709 sòcies que actualment formen part de Dones Visuals. Volem agrair el seu treball, implicació, suport i confiança en les membres de la junta, equip de treball i sòcies que han col·laborat en la redacció dels nous Estatuts. També volem fer extensiu el nostre agraïment a totes les persones i col·lectius que han compartit tan generosament amb nosaltres la seva expertesa i experiència, amb un especial agraïment a Míriam Alemán de la cooperativa Candela.

L’aprovació dels nous Estatuts ha estat ideològicament molt important per a la Junta directiva i l’equip de treball, i fruit d’un treball conjunt, d’una reflexió i debat constants i d’un objectiu clar: un audiovisual igualitari i inclusiu. Moltes gràcies a totis!

El camí de la inclusió

Des dels nostres inicis hem treballat per aconseguir una perspectiva interseccional tant en els programes del Pla d’Acció com en les propostes presentades a les principals institucions de l’audiovisual. Dones Visuals ha posat de manifest que cal un compromís de l’administració i de tot el sector per assolir no solament un audiovisual lliure de discriminació, sinó per enriquir-lo amb narratives, temàtiques i cinematografies que també necessiten una perspectiva diferent i renovadora dels canons androcèntrics i colonials. Al poc més d’un any d’existir, ja es va crear una comissió per la diversitat que a poc a poc va anar fent créixer la necessitat de dedicar més espai de reflexió a la perspectiva interseccional. Un dels darrers pilars de treball que hem incorporat a la nostra base ha estat el Pla estratègic per un audiovisual igualitari i inclusiu, que vol ser un pas més en el camí de la transformació de l’audiovisual català en un de més just i divers, tant en termes de representativitat com de representació.

Durant el treball fet per desenvolupar el Pla estratègic vam ser més conscients d’algunes dades que demostren una resistència a la transformació real. Aprofundint en les xifres i investigant de primera mà la situació de diversos col·lectius històricament discriminats, veiem aquesta resistència va molt més enllà del gènere. La representativitat dins dels equips de persones racialitzades, trans, de diversitat d’orígens, diversitat funcional física o psíquica és pràcticament inexistent. En la majoria dels casos, hi ha menys d’un 5% de representativitat d’aquestes professionals en els equips.

En les entrevistes realitzades per Dones Visuals, les persones entrevistades pertanyents al col·lectiu LGTBIQA+ expliquen haver patit actituds LGTBIQA+fòbiques en l’entorn laboral, incloent agressions físiques i verbals. D’altra banda, les actituds racistes, la negació de la identitat catalana o el qüestionament del seu talent són algunes de les discriminacions que pateixen les dones i identitats dissidents racialitzades. També destaquem que les persones amb diversitat funcional i/o intel·lectual pateixen exclusió laboral, instrumentalització en l’obtenció d’ajuts públics i l’exclusió en els estudis de cinema i audiovisuals. Totes aquestes realitats mereixen de la nostra atenció i dedicació.

Tant en les nostres accions com en la nostra tasca política tenim presents les diverses discriminacions amb què són atravessades les dones, però era essencial incloure-ho en els nostres Estatuts, fent evident que la nostra tasca es basa en defensar la igualtat d’oportunitats en l’accés a tots els oficis, amb especial atenció als càrrecs de lideratge i de difícil accés dels mitjans audiovisuals i cinematogràfics, incrementant en ells el protagonisme i la influència de les les dones i identitats dissidents, promovent el seu accés a l’esfera audiovisual. 

Tags:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix