Imatge del perfil de Melissa Caminha

Melissa Caminha

Actriu | Docència | Investigació

Dades de contacte

Fortaleza (Brasil) & Vidreres (Catalunya)

DESCRIPCIÓ

Mare-pallassa, art-educadora i investigadora en Arts Escèniques; Arts i Educació; Pedagogies Culturals; Cultura Visual; Estudis de Gènere; Investigació Qualitativa (especialment la Investigació Basada en les Arts i la Investigació Artística).

Doctora en Arts i Educació per la Universitat de Barcelona. Graduada en Arts Escéniques pel Centre Federal d’Educació, Ciència i Tecnología de Cearà (CEFET-CE/Brasil).

Curs d’extensió de Cinema i Vídeo per la Casa Amarela Eusélio Oliveira, a la Universitat Federal de Cearà.

Professora acreditada per l’ANECA i l’AQU.

Professora Contractada Doctora al Grau en Arts Escèniques de l’Escola Universitària ERAM (centre adscrit a la Universitat de Girona), on també participa del grup de recerca ERAMSCI (Grup de recerca en anàlisi i creació de continguts audiovisuals i escènics a la cultura contemporània) .

Professora col·laboradora al Màster Oficial de Gestió Cultural de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ia la Universitat de Girona (UdG).

Directora i productora del projecte Lila Sweet Clown, de recerca artística transdisciplinària, inspirat també pels principis de l’educació STEAM+H.

Cofundadora dels Cercles d’Accions Socials i Arts Aplicades (C.A.S.A): un espai de diàleg, activisme, formació, creació i producció artisticocultural en quatre línies d’actuació: Arts Terapèutiques, Educació, Comunitats i Investigació.

Premis:

El 2014 va rebre el Premi Carequinha FUNARTE de Suport al Circ al Brasil, per renovar l’sketch Xereca, que posteriorment es transforma en l’espectacle Xoxo Clown Show (Cunt Clown Show), inspirat per l’art i la teoria feminista-queer-crip.

El 2011 va guanyar el Premi Carequinha FUNARTE de Suport al Circ al Brasil, per realitzar el treball de camp de la investigació doctoral “Pallasses: Històries, Cossos i Formes de Representar la Comicitat a partir d’una Perspectiva de Gènere”, la qual proposa genealogies plurals de pallasses, a partir d’un abordatge feminista-queer-crip interseccional.

El 2006 va rebre premi (1r lloc a Arts) i honor al mèrit per la investigació “El Riure del Pallasso: Sentit Polític a la Poètica de Bertolt Brecht”, en què entrevista més de vint pallassos i pallassas de tot Brasil en el seu Treball de Fi de Grau del CEFET-CE (Brasil).

Per a saber més, podeu consultar el meu curriculum vitae detallat amb la meva trajectòria artística, docent i acadèmica a la meva web!

—————————————————————————–

Madre-payasa, arte-educadora e investigadora en: Artes Escénicas; Artes y Educación; Pedagogías Culturales; Cultura Visual; Estudios de Género; Investigación Cualitativa (especialmente la Investigación Basada en las Artes y la Investigación Artística).

Doctora en Artes y Educación por la Universidad de Barcelona. Graduada en Artes Escénicas por el Centro Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Cearà (CEFET-CE/Brasil).

Curso de extensión de Cinema y Vídeo por la Casa Amarela Eusélio Oliveira, en la Universidad Federal de Cearà.

Profesora acreditada por la ANECA y la AQU.

Profesora Contractada Doctora en el Grado en Artes Escénicas de la Escuela Universitaria ERAM (centro adscrito a la Universidad de Girona), donde también participa del grupo de investigación ERAMSCI (Grupo de investigación en análisis y creación de contenidos audiovisuales y escénicos en la cultura contemporánea).

Profesora colaboradora en el Máster Oficial de Gestión Cultural de la Universidad Abierta de Cataluña (UOC) y la Universidad de Girona (UdG).

Directora y productora del proyecto Lila Sweet Clown, de investigación artística transdisciplinar, inspirado por los principios de la educación STEAM+H.

Cofundadora de los Círculos de Acciones Sociales y Artes Aplicadas (C.A.S.A): un espacio de diálogo, activismo, formación, creación y producción artístico-cultural en cuatro líneas de actuación: Artes Terapéuticas, Educación, Comunidades e Investigación.

Premios:

En 2014 recibió el Premio Carequinha FUNARTE de Soporte al Circo a Brasil, para renovar el sketch Xereca, que posteriormente se transforma en el espectáculo Xoxo Clown Show (Cunt Clown Show), inspirado por el arte y teoria feminista-queer-crip.

En 2011 ganó el Premio Carequinha FUNARTE de Soporte al Circo en Brasil, para realizar el trabajo de campo de la investigación doctoral “Payasas: Historias, Cuerpos y Formas de Representar la Comicidad a partir de una Perspectiva de Género”, la cual propone genealogías plurales de payasas, a partir de un abordaje feminista-queer-crip interseccional.

En 2006 recibió premio (1º lugar en Artes) y honor al mérito por la investigación “La Risa del Payaso: Sentido Político en la Poética de Bertolt Brecht”, en que entrevista a más de veinte payasos y payasas de todo Brasil en su Trabajo de Fin de Grado del CEFET-CE (Brasil).

Para saber más, podéis consultar mi curriculum vitae detallado con mi trayectoria artística, docente y académica en mi web!

SUBSCRIU-TE AL NOSTRE NEWSLETTER
SEGUEIX-NOS
CONTACTE
info@donesvisuals.cat
Sant Pere més Baix, 7, 3a planta,
08003 Barcelona
ESCRIU-NOS
CREAR PERFIL