Les nostres reflexions sobre els abusos i les violències masclistes

gener 26, 2024 7:21 pm

Dones Visuals. Tot el nostre suport a les víctimes de violències masclistes. Condemnem totes i cada una d'aquestes agressions.

Published by Leave your thoughts

Una vegada més, Dones Visuals condemnem qualsevol tipus de violència, abús o assetjament sexual en qualsevol àmbit i volem donar el nostre suport a les víctimes. També ens agradaria compartir algunes reflexions:

  • La responsabilitat d’aturar els abusos no és de les víctimes, sinó de les administracions, les empreses, la comunitat de cada sector i, per suposat, de cada una de les persones que excerceixen aquesta violència.
  • Cada víctima és un cas i tots els casos no necessiten les mateixes solucions. Cal entendre i respectar les necessitats de reparació de les víctimes, que en alguns casos no tenen perquè passar per la denúncia jurídica ni tampoc social.
  • En el cas de les víctimes que vulguin denunciar, ja sigui jurídica o socialment, per fer aquest pas necessiten una xarxa de confiança, de suport i de sanació. Un punt fonamental d’aquesta xarxa són els protocols per a la prevenció de l’assetjament i l’abús. Aquests protocols no solament s’han d’establir en els diferents nivells del sector, sinó que s’ha de fer un seguiment de la seva existència i de la seva bona aplicació.
  • Aquesta xarxa necessària per denunciar els assetjaments i abusos no pot recaure només en l’existència de protocols, si no també en la construcció d’una comunitat compromesa i receptiva als valors de respecte, confiança i credibilitat de les víctimes, així com la voluntat d’establir mesures que ho facin possible com poden ser formacions de què és l’assetjament i l’abús i com evitar-lo i/o promoure’l.
  • Les víctimes han d’estar al centre de la preocupació, amb un seguiment i protecció absoluta de la seva intimitat, així com un acompanyament professional durant i posterior al procés que els permeti una sanació del trauma que han viscut.
  • El moviment MeToo ha aconseguit moltes coses, potser una de les més importants és el fet que les agressions no s’acceptin com a normalitat. No s’ha de permetre cap tipus d’agressió, sota cap circumstància.
  • L’imaginari imperant d’una violència reiterada sobre els cossos de les dones, i en especial sobre els cossos racialitzats, juga en contra d’aquesta xarxa de suport i confiança que cal per fer denúncies. Cal treballar per un imaginari que no converteixi el cos de les dones en un receptacle d’agressions ni justifiqui o exhibeixi la cultura de la violació.
  • L’assetjament sexual està directament relacionat amb el poder i sobretot amb aquest concepte del “poder inqüestionable”, per tant també cal canviar les dinàmiques de poder i explorar noves formes de relacionar-nos i treballar. 
  • És important donar difusió als contactes que estan oberts per les víctimes, en el cas del món del cinema, l’Acadèmia del Cinema Català té un telèfon i un correu electrònic d’atenció a les víctimes totalment confidencial: 648 526 848 abusos@academiadelcinema.cat
Tags: , ,

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix