La mujer que quiso tener un jardín

Sinopsi

Mercedes, una mujer de 70 años, viuda y solitaria, pasa sus días cuidando de sus flores mientras observa en secreto a un hombre más joven que ella. Ante la inminente partida del piso donde construyó toda su vida, Mercedes deberá enfrentarse a sus propias inseguridades y prejuicios para entregarse completamente a una posible historia de amor. 

Mercedes, una dona de 70 anys, vídua i solitària, passa els seus dies cuidant de les seves flors mentre observa en secret a un home més jove que ella. Davant la imminent partida del pis on va construir tota la seva vida, Mercedes haurà d’enfrontar-se a les seves pròpies inseguretats i prejudicis per a lliurar-se completament a una possible història d’amor.

Indústria
Cinema
Tipologia I
Curmetratge
Tipologia II
Ficció


Fitxa tècnica

Direcció
Guió
Producció
Equip tècnic i artístic

Equip del projecte present al Directori & Comunitat


Fes clic a la fotografia de cada usuària per veure el detall del seu rol en el projecte

Rol/s al projecte
Directora | Guionista
Foto del perfil

Ana Arza Lascurain

Rol/s al projecte
Directora | Guionista


La mujer que quiso tener un jardín
Compartir

Tens suggeriments?

SUBSCRIU-TE AL NOSTRE NEWSLETTER
SEGUEIX-NOS
CONTACTE
info@donesvisuals.cat
Sant Pere més Baix, 7, 3a planta,
08003 Barcelona
ESCRIU-NOS
CREAR PERFIL