DIMARTS DE VÍDEO  2023

* Camp obligatoris

  T'identifiques com:
  Les seleccionades es comprometen a:

  Autoritzar a DONESVISUALS a la projecció del'obra/s seleccionades en el Centre d’Art Santa Mónica en el marc de “Dimarts de Vídeo”.

  Lliurar un màster de projecció a la màxima qualitat possible i els materials addicionals que es requereixin.

  - Autoritzar a DONESVISUALS a utilitzar imatges (fotografies i vídeos) de la projecció, noms i cognoms de les seleccionades, així com la informació sol·licitada que es podrà utilitzar per a les seves activitats de promoció.

  - Autoritzar a DONESVISUALS a fer públics les dades de contacte en materials d'impressió o digitals destinats a promoure els perfils de les participants, la promoció de les seves obres i de les activitats de DONESVISUALS.

  - Assistir a la sessió en la qual s'exhibeixi la seva obra. En cas d'incompliment injustificat d'aquests compromisos l'organització es reserva el dret a no atendre futures sol·licituds de la participant.

  - Comprometre's a assistir a les sessions de fotografia i enregistrament de material videogràfic per a la difusió de Dimarts de vídeo.

  - La sol·licitant declara que tots els materials que acompanyen la sol·licitud (obra audiovisual, imatges, textos) són de la seva autoria o s'ostenta el dret d'aquests. Si hi ha imatges lliures de drets s'haurà d'adjuntar el document acreditatiu corresponent.

  - La sol·licitant declara que totes les dades que consten en la sol·licitud i els documents que l'acompanyen són certs.

  - Comprometre's a complir amb els Codis de Conducta del Santa Mònica.

  Autoritzar a DONESVISUALS a l'enviament d'informació de les seves activitats.

  He llegit i accepto l'avís legal

  Inscriure's en aquest programa implica automàticament l'acceptació de les bases de la present convocatòria.

  CREAR PERFIL