Opinió

#ReflexionsDV · Deconstruir-nos del poder patriarcal

febrer 4, 2023 9:20 am Published by Leave your thoughts

Un dels primers requisits per buscar alternatives a formes d’organització allunyades d’aquest poder és la necessitat de deconstruir-nos, de fer-nos conscients dels nostres privilegis i opressions, per tal de tornar-nos a construir amb les eines necessàries per organitzar-nos de formes horitzontals i col·laboratives.